3D mål beskriver hur man arbetar effektivt med förändringsarbete på tre nivåer. Den första är rutiner. Den nästa handlar om mål. Den sista är visioner.

Visioner

Visioner är drömmar. Rutiner handlar om vad man gör, mål om vad man uppnår. Visioner handlar om vem man är, varför man finns till och vad som driver en. Visioner genomsyrar både rutiner och mål, men är något annorlunda. Visioner talar till våra känslor och vårt behöv av mening. En vision är inget man ska uppnå och bocka av, visioner är större än så. Det är inte säkert att det går att någonsin uppnå, men det är värt att anstränga sig för. Det kräver att visionen är tydlig och begriplig.

En bra vision handlar inte bara om den egna organisationen, den handlar om något större och viktigare. Den beskriver hur man bidrar till en bättre värld. Det kan låta flummigt, men framgångsrika företag har sedan länge insett hur viktig en vision är. När IKEA skriver att deras vision är att ”skapa en bättre vardag för de många”, så är det en idé som genomsyrar allt företaget gör och mycket påtagligt driver fram dess fantastiska resultat. Visioner skapar engagemang och inspiration i organisationen, de är grunden för förnyelse. Jim Collins, känd för böcker som Good to Great och Built to Last, menar att en vision är riktad både inåt och utåt. Inåt på värderingar och syfte, vad är viktigt för oss och varför. Utåt på den framtid man vill skapa. När man formulerar en vision kan man också arbeta med fokus inåt och/eller utåt.

Det inåtriktade arbetet är reflektion och samtal:

 • Vilka är vi?
 • Vad vill vi?
 • Vad är viktigt?
 • Vad driver oss?
 • Vad är det för märke vi vill lämna på världen med vår verksamhet?

Det utåtriktade handlar om att iaktta vad man gör och dra slutsatser ifrån det.

 • Vad gör vi bäst?
 • Vad inspirerar oss?
 • Vad ägnar vi mest uppmärksamhet?
 • Vad ger bäst resultat?
 • Vad efterfrågar våra kunder?

Båda synsätten är viktiga och kan ge svar som kompletterar eller förstärker varandra.

Sammanfattning

I tre inlägg har vi beskrivit de tre nivåer man måste arbeta på för att skapa och leda förändring:

 • Rutiner: det man gör De automatiska beteenden som fyller upp till 40% av ens liv.
 • Mål: det man åstadkommer. De milstolpar man sätter upp, strävar mot, bockar av och går vidare.
 • Visioner: det man drömmer De beskrivningar av en själv och den framtid man vill bidra till som motiverar och inspirerar.

Det finns en logik i att börja med vision och därifrån formulera mål och rutiner. Men i praktiken spelar det mindre roll, så länge man ser till att arbeta på alla tre nivåer.