Jag tycker att upplägget med boken är mycket bra. Framför allt instruktionen i början om HUR man kan läsa den, d.v.s. vilket kapitel man kan läsa först (hänsyn tas till lärstilar). Redan där kvalificerar ni er som skribenter; Jag tycker många författare förutsätter att man som läsare läser och tar till sig information på samma sätt som dem.

Det är bra att ni anger när man kan coacha och när man inte kan göra det som chef – och att det är fullt med tydliga och arbetsrelaterade exempel. Jag tycker boken är renlärig i förhållande till coaching utan att bli fundamentalistisk och samtidigt tillåtande i förhållande till chefens villkor.

Tack för att jag fick förmånen att titta på den innan den går i tryck – är säker på att den blir en flitigt använd uppslagsbok för chefer framöver.