Jag har börjat läsa boken! Jag upplever den som en skriftlig version av SFV platskolan. Den är innehållsrik så det är inget jag sträckläser utan tar en liten bit åt gången för att låta det sjunka in. Känns bra att ha fått stora delar av platskolan summerat på detta vis. Alla har vi olika lärstilar (har jag lärt mig!) och för mig fungerar det bra att läsa att låta det sjunka in.

(Plantskolan är en 12-dagars ledarträning för informella ledare. Red:s anm)