För en tid sedan skrev vi om några situationer när chefer kan coacha. Här kommer några till:

  • Medarbetaren vill ha hjälp.
  • Chefen kan leva med andra lösningar än sin egen.
  • Chefen har tid och närvaro

Medarbetaren vill ha hjälp

Coaching är ett samarbete, så om medarbetaren vill lösa sina utmaningar på egen hand, eller om han inte vill lösa dem med hjälp av chefen, är det ingen idé at försöka inleda ett coachande samtal. Det kan däremot vara en god idé att med intresse utforska varför medarbetaren inte vill ha hjälp – om det beror på relationen till chefen finns det saker att arbeta på.

Chefen kan leva med andra lösningar än sin egen

Det är inte alltid som man kan acceptera andra lösningar. Något annat än chefen idé kanske inte hinns med, eller det blir för dyrt eller kan leda till allvarliga risker. Som chef kan det vara en god idé att fundera över varför du inte kan leva med andra lösningar, om det verkligen är sant och hur du vill ha det långsiktigt. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det bästa…

Chefen har tid och närvaro

Coaching kräver att chefen kan lyssna noggrant, både på medarbetaren och på sina egna tankar. Om man är för stressad är det bättre att hitta en annan tid eller ett annat förhållningssätt. Se upp så att detta inte blir en ursäkt, bara. Om inte nu – när?

Summa sumarum:

  1. Medarbetaren kan fatta egna beslut.
  2. Medarbetaren vill att något ska bli annorlunda.
  3. Medarbetaren vet inte hur man gör
  4. Medarbetaren vill ha hjälp.
  5. Chefen kan leva med andra lösningar än sin egen.
  6. Chefen har tid och närvaro