Det här kan vara din viktigaste och mest användbara chefsbok någonsin. Det finns enorma vinster och möjligheter för chefer med att bli bra på att coacha sina medarbetare.

Chefer använder coaching för att lyckas och skapa bättre resultat. Forsk- ning och erfarenhet visar många positiva effekter när chefer coachar.

• coaching utvecklar medarbetarna
• coaching frigör chefen
• coaching utvecklar klimatet på arbetsplatsen

Denna praktiska handbok är skriven direkt för dig som är chef. Det är den första boken i sitt slag på svenska och innehåller allt du behöver för att coacha dina medarbetare. Först en praktisk definition av coaching för chefer. Utifrån den tydliga och konkreta genomgångar av:

• underliggande teori
• grundläggande färdigheter • praktiska verktyg
• modell för samtalsstruktur

Dessutom har boken ett unikt träningsprogram där du steg för steg kan öva upp din förmåga att coacha dina medarbetare.

 

Liber Förlags presentation av Chefen som coach