David Lundblad

Han slog av oss mitt i körsatsen och jag undrade ”Vad var fel nu?” En fråga som naturligt inställer sig för en luttrad körsångare. Men han avbröt oss för att tala om att ”det där var bra, den klangen och uttrycket vill jag ha. Fortsätt så!”

Davids förmåga att ge feedback fascinerade mig. Han verkade ha tänkt igenom detta på ett sätt som är ovanligt. Det här är hans filosofi och historia:

Jag började som dirigent som 18-åring. Min feedback handlade om att jag slog av och berättade vad som var fel – de måste ju veta vad som behöver rättas till. Det blev kanske bättre spel i orkestern, men ändå inte bra. Till slut var det en luttrad trumpetare som informerade mig om att det är väldigt svårt att spela när han inte visste när han spelar bra.

Jag läste en bok och fick budskapet att säga något positivt först, innan jag gav den korrigerande feedbacken. ”Du spelade riktigt snyggt, men…” Det blev bättre. Ett tag, Men sen märkte jag hur hela orkestern bara lyssnade efter det där som kom efter ”men” och utvecklingen stagnerade.

Så en dag, efter flera år, slog jag av när orkestern spelade helt fantastiskt. Jag ville verkligen att de skulle få veta hur bra de var och berättade det. Döm om min förvåning när hela orkestern med en mun sa ”Men…”

Ingen lyssnade på det positiva.

Det var bara det att den här gången fanns inget ”men”

Från den dagen beslöt jag mig för att jobba med feedback systematiskt och effektivt, att hitta ett annat sätt än jag hittills hade använt för att nå dit jag ville. Inte själv utan med hjälp av folk. Och jag fick en mycket bättre ensemble.

Att vara dirigent har varit ett superauktoritärt yrke där man kunde vara despot med allehanda manér. David menar att så är det inte längre. Idag arbetar han för att varje individ ska bli sedd, att varje individ ska utvecklas. Utveckling på olika plan; om sig själv, om musiken, om teknik och annat viktigt. Han arbetar med att ge feedback såväl till individer som grupper. Det som fungerar bäst är att skapa trygghet genom öppenhet, menar han. Man måste inte alltid rätta till genom att säga vad som är fel, utan det går ofta bra att säga vad som är bra runt ikring. En trygg ensemble ger förutsättningar för en trygg dirigent som ger förutsättning för en trygg ensemble som…

Detta är en sann berättelse. Det var fantastiskt att sjunga för honom.

Jag kan bara säga att det vore fantastiskt att jobba för en chef med den genomarbetade synen på feedback.