Lena Sobel är uppvuxen i Skåne och utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och har bland annat arbetat med styr- och reglerteknik för lok och spårvagnar, i såväl Sverige som Tyskland, Kanada och Australien.

Under 1990-talet blev hon förändringsledare inom ABB och började arbeta med mentorskap, bland annat som projektledare för ett program med 200 deltagare. Tillsammans med Jöran Hultman skrev hon bäst- säljaren Mentorn, en praktisk vägledning. Nästa steg var ABB Management Consultants, där hon arbetade med effektiva arbetsflöden, affärs- strategi, strategisk kompetensförsörjning och ledningsgruppsutveckling. Hon genomförde uppdrag i Polen, Lettland, Nederländerna och Italien.

År 2000 startade hon det egna företaget Sobel Utveckling AB. Lena är certifierad coach och fortsätter att arbeta med att utveckla ledare och arbetsflöden. På meritlistan finns bland annat:

★  UGL-handledare

★  Utvecklande Ledarskap

★  Förändringens Fyra Rum

Myers-Briggs


Belbin teamroller


TRIZ problemlösningsteori

Sobel Utveckling erbjuder ledarträning, mentorskapsprogram, ledarträ- ning för informella tränare och specialister, teamcoaching och coach- ing av enskilda ledare.

Vanliga omdömen om Lena från kursdeltagare och klienter är:

★  lugn

★  trygghetsskapande

★  kunnig

★  levandegör med exempel.

Lena bor i Västerås med två av sina fyra barn. Hon är hängiven körsångare och basketspelare. Lena kan nås på lena@sobel.se.