3D mål beskriver hur man arbetar effektivt med förändringsarbete på tre nivåer. Den första är rutiner. Den nästa handlar om mål. Den sista är visioner.

Visioner

Visioner är drömmar. Rutiner handlar om vad man gör, mål om vad man uppnår. Visioner handlar om vem man är, varför man finns till och vad som driver en. Visioner genomsyrar både rutiner och mål, men är något annorlunda. Visioner talar till våra känslor och vårt behöv av mening. En vision är inget man ska uppnå och bocka av, visioner är större än så. Det är inte säkert att det går att någonsin uppnå, men det är värt att anstränga sig för. Det kräver att visionen är tydlig och begriplig. More