Coaching kan ge bättre resultat för verksamheten, chefer använder helt enkelt coaching för att lyckas. Forskning och erfarenhet visar många positiva effekter när chefer coachar. För oss är de tre viktigaste:

 • Coaching utvecklar medarbetarna
 • Coaching frigör chefens tid
 • Coaching utvecklar arbetsklimatet

Men coaching är inte ett universalmedel. Som med alla metoder så passar det ibland och ibland inte. Nedan några tumregler för när det kan passa:

 1. Medarbetaren kan fatta egna beslut.
 2. Medarbetaren vill att något ska bli annorlunda.
 3. Medarbetaren vet inte hur man gör.

Detta är en organisatorisk förutsättning. Eftersom coaching handlar om att hjälpa medarbetaren att hitta sina egna lösningar och ta ansvar för dem, så krävs förstås att det är situationer och frågor där det är möjligt.

 • Ramarna är tydliga, för dig och medarbetaren.
 • Medarbetaren har kunskap, kompetens och motivation att fatta egna beslut.
 • Medarbetaren har befogenhet att fatta beslut.

Det är ingen idé att coacha medarbetare på saker som hon inte kan påverka.

 1. Medarbetaren vill att något ska bli annorlunda

Det här är en mer personlig förutsättning. För att coaching ska fungera krävs det att medarbetaren önskar en förändring. Antingen att hon har ett problem eller vill förbättra något. Det räcker inte att du ser ett problem eller önskar en förbättring. Om medarbetaren inte vill förändra något behöver du ta till andra metoder, till exempel feedback. Detta kan i sin tur väcka förändringsviljan hos medarbetaren.

 1. Medarbetaren vet inte hur man gör

Om din medarbetare har ett problem och vet hur han ska lösa det, behövs inte coaching. Då sätter han förhoppningsvis bara igång och löser problemet. Coaching bygger på att det är något med frågan som medarbetaren är osäker på, okunnig om eller otrygg med. Ibland vet medarbetaren hur det ska gå till, men kan behöva coaching i att det också bli av – att ni hjälps åt att hitta en stödjande struktur.