Femte avsnittet i den film som illustrerar hur ett coachande samtal mellan chef och medarbetare kan gå till, visar hur chefen och medarbetaren hittar möjligheter för att lösa medarbetarens problem. Det finns nu att titta på i avdelningen med resurser för bokens läsare.